Menighetens besøkstjeneste

Besøkstjenesten i vår menighet er stadig i aktivitet med pensjonisten Kari prest som leder; å lede en besøkstjeneste er formelt ikke noen del av prestetjenesten, ,men menighetsarbeid som også avgåtte prester stadig kan være aktive i.

I februar arrangerte besøkstjenesten et samvær for besøkte og andre interesserte eldre på Solsida, som vi gjorde ifjior. I år kunne vi presentere vår nye organist, Tore Reppe, og Elin Trønnes var med. De to stod for et finrt sang/musikkinnslag. Sokneprest emerita= sokneprest som har sluttet i en konkret stilling, men som stadif er presr) fortalte litt om den tidligere kollegaen sokneprest Eggen som opprettet sparebanken. Så ble det mat, kaffe og prat, tradisjonen tro. +

Ved neste samling for besøkere kommer tidligere lege i Alvdal, Rolf Langen for å ha en innledning om framtidas eldreomsorg i bygda

Om diakoni

Ordet "diakoni" betyr "tjeneste."  Det omfatter virksomhet som går på omsorg for medmennesker. I vår tid - og ifølge bispedømmets diakoniplan, omfatter det arbeid for rettferdighet, arbeid for å bevare miljøet, internasjonal solidaritet og diverse former for omsorgsarbeid i nærmiljøet. Den lokale menighet skal ha en plan for det diakonale arbeidet i samsvar med bispedømmets overordnede plan. Det har Alvdal. Alvdal har blitt registrert som "grønn menighet;" det betyr at man har oppfylt en del kriterier for miljømessige tiltak og har mål om å oppfylle flere.

Av konkrete tiltak i nærmiljøet bør besøkstjenesten omtales spesielt. Den har eksistert sammenhengende siden 1983/4. Deltakerne besøker personer som ønsker det; besøkerne underskriver taushetserklæring og gjør avtaler med dem de besøker om forskjellige aspekter ved besøkene. Tjenesten samarbeider med hjemmetjenesten= de henvender seg til besøkstjenesten når noen har behov for besøk. Besøkerne samles til ett møte i kvartalet, ofte med en invitert fagperson til å innlede om et relevant tema. Besøkerne arrangerer også et årlig sosialt samvær både for de besøkte og eldre som kan være interessert i det.

Det diakonale arbeidet omfatter møte med nye landsmenn, og vi har hatt noen gode møter/treff med dem og også en skoledag med dem med informasjon om forholdet mellom staten/de lovgivende myndigheter og religion/religiøse institusjoner.

Som følge av diakoniutvalgets beslutning, godkjent av soknerådet, har mange konfirmantkull fått sine refleksvester som forebyggende trafikksikkerhetstiltak.

Ofringer til internasjonale og nasjonale hjelpeorganisasjoner hører også med under menighetens diakonale tiltak