Velkommen til vår hjemmeside!

Med vennlig hilsen

Alvdal Sokneråd

Vi to skal møtes når dette er over
ved et bord i en smekkfull kafe,
i en kirke i midtgangens vrimmel,
mot Guds alter og det som skal skje.
Vi skal feire og synge og le!
Vi skal gi til hverandre et løfte at vi møtes
når veien er gått,
når det mørke og vonde er bak oss,
når den prøven vi fikk er bestått,
skal vi dele det svar vi har fått.
Men alt nå vet vi svaret, vi vet det!
Det å elske hverandre er alt.
Bære byrder, når en har for mye,
holde oppe når noen har falt.
Til å elske, til det er vi kalt.

Nyskrevet dikt av Hans Olav Mørk

Informasjon om tiltak for å bremse Corona-viruset

Nå er det dugnad! Vi står sammen, støtter hverandre og tar vare på dem som trenger det mest. I teksten under følger  de nåværende smitteverntiltakene  for Alvdal menighet. I samråd med kommunelegen i Alvdal er det utarbeidet følgende retningslinjer for Alvdal menighet

 

Både når det gjelder dåp, vigsel og gravferd skal det være maksimalt 15 personer til stede i kirka, inkludert de kirkelige ansatte (prest, organist og kirketjener).

 

Vi anbefaler at dåp og vigsel utsettes til situasjonen har normalisert seg. Ta gjerne kontakt med presten om du har spørsmål, mobil  416 95754, mail keb@kirkene.net

 

Alle gudstjenester avlyses inntil videre, og det vil også si at påskas gudstjenester går ut.

 

Konfirmasjonen utsettes til over sommerferien. Ny dato kommer etter hvert.

 

Situasjonen er i stadig forandring, og vi ber om forståelse for at informasjonen endrer seg underveis.

 

På kirken.no kan du feire gudstjenester digitalt, høre andakter og lytte til musikk og salmesang. På nettkirken, kirkens internettsider, kan du lese andakter, chatte med en prest, tenne et lys og be en bønn. I påskehøytiden overfører også NRK en rekke gudstjenester.

Facebook

Menigheten i Alvdal har fått ny facebookside. Alvdal sokneråd heter den.

Konfirmasjon

Ny dato for årets konfirmasjon blir lørdag 29 august kl 12

Kirkekontorets åpningstider

Kirkekontorets åpninstider er mandag-fredag kl.10-13

Presten har for tida hjemmekontor. Telefon 416 95754, mail keb@kirkene.net

Kitkeverge er tilbake på kontoret og kan kontaktes på telefon 902 31 341