Faste gravferdsdager og tidspunkter for gravferd i Alvdal

Alvdal Sokneråd har vedtatt at onsdag og fredag skal være faste gravferdsdager i Alvdal. Det er også vedtatt faste tidspunkter for gravferdene: kl.10.30 og/eller kl.13.00

Resultater av soknerådsvalget 2019

Korrigert resultat av soknerådsvalget i Alvdal:

Faste medlemmer

Georg Heinrich Korban

May Kristin Holøien

Øyvind Randen

Maria Wilhelmina Eggen

Eva Tronsli

Vidar Steigen

Jane Gjermunds Thorshaug

Anette Friis Pedersen

 

Varamedlemmer:

Unni Thoresen Bjørn

Inger Anne Follmoen Rønningen

Oddny Åsheim

Marit Sonja Holmen

Liv Margrete Sølna

 

Antall avgitte stemmer på ett eller begge valg: 252.

Medlemmer og varamedlemmer er satt opp i rekkefølge bestemt ut fra antall stemmer på hver enkelt med den som fikk flest stemmer på topp. Resultatet er korrigert som følge av oppdaget feil ang forkastede stemmer.

For nærmere detaljer: se under "råd og utvalg."