Ny trosopplærer

Fra og med 1.august 2019 er Trond Gellein Løkken i jobb som trosopplærer i Alvdal og prostiet for øvrig. Se siden "trosopplæring" for mer info.

Gavmilde Plassen Helselag!

Plassen Helselag jar gitt en benk til kirkegården. Alvdal Sokneråd takker hjerteligst for gaven!