VELKOMMEN TIL ALVDAL KIRKES HJEMMESIDE!

Kontakt

Sokneprest Kristine Berg kan kontaktes på mobil 416 95 75 4 på hverdager mellom 9-15 og på  mail på keb@ kirkene.net. 

Kirkeverge Stein Roar Kvam kan kontaktes på telefon 902 31 341

Facebook

Menigheten i Alvdal har fått ny facebookside. Alvdal sokneråd heter den. Her kan du høre musikk til dagens gudstjeneste, og også lytte til andakter som er tilgjengelig på denne nettsida