Gavmilde Plassen Helselag!

Plassen Helselag jar gitt en benk til kirkegården. Alvdal Sokneråd takker hjerteligst for gaven!

Flott gave/utlån til Alvdal kirke

Alvdals andre sokneprest var Nils Skavang. Lørdag 29.juni var Egil og Kristian Skavang på besøk i Alvdal for å overrekke et flott maleri av sokneprest Skavang. Det vil bli hengt opp i kirkens sakristi så snart som mulig. Skavang var sokneprest i Alvdal 1875 (utnevnt 1874, kom hit i 1875) og søkte avskjed i 1895.

Alvdal sokneråd takker hjerteligst for dette utlånet/denne gaven!