VELKOMMEN TIL ALVDAL KIRKES HJEMMESIDE!

Fungerende prest i Alvdal

Fungerende sokneprest i Alvdal er Knut Nordhaug. Han kan kontaktes på tlf. 95909842. Nordhaug vil vikariere her noen måneder.