Litt om kirkens helligdager

02. oktober kl. 11:00 Høsttakkegudstjeneste Alvdal kirke

09. oktober  kl. 11:00  Egnund kapell. Høymesse med nattverd.

16. oktober kL. 19:00 Salmekveld  Alvdal kirke

17. oktober   Bønnedag i Alvdal kirke

23. oktober kl. 11:00 Gudstjeneste i Basheim

26. oktober kl. 15 Tårnagenter aldgr. 8-9 år

30. oktober   kl. 11:00  Alvdal kirke gudstjeneste

06. november kl. 11:00  Allehelgensdagsgudstjeneste

13. november kl. 11:00  Alvdal kirke gudstjeneste                

27. november kl. 11:00 Utdeling av Min kirkebok til 4. åringer og gave til 5- åringer. 

                                    Familiegudstjeneste Alvdal kirke

04. desember kl. 11:00 Adventgudstjeneste på Solsida

11. desember  Kl. 11:00 Strandbu gudstjeneste           

24. Julaften  Kl. 11:00 Egnund Familiegudstjeneste

                    Kl. 13:30 Solsida

                    Kl. 15:00 Alvdal kirke Julehøytidsgudsteneste

25. Juledag  Kl. 11:00 Alvdal kirke Høytidsgudstjeneste

31. Nyttårsaften Kl. 18:00 Gudstjeneste ved årsskiftet