Velkomnen til gudstjeneste.

Gudstjenester vår/sommer/høst 2022

Litt om kirkens helligdager

26. mai kl. 11.00 Solsida Kristi himmelfartsdag

29. mai kl. 11.00 Alvdal kirke

5. juni Konfirmasjonsgudstjenester Alvdal kirke

12. juni kl. 11.00 Alvdal kirke

26. juni kl 11.00 Gudstjeneste Egnund kapell

26. juni kl. 12.00 Gudstjeneste Husantunet

03. juli kl.11.00 Alvdal kirke

10. juli kl. 12.00 setermesse, setermesse i Høstdalen på setra til Gunhild og Bjørn Valråmoen 

24. juli  kl. 11.00 Uppigard Streitlien, Folldal. Friluftsmesse

31.  juli kl.12.00 setermesse, på Follandsvangen hos Iselin og Kristoffer

07. august kl. 19.00 Alvdal kirke

14. august kl. 12.00 Setermesse, setermesse Nørdsti-setra i Slette,  

21. august  kl. 11.00 Alvdal kirke

28. august kl. 19.00 Alvdal kirke

10. september kl. 17:00 50 års-konfirmanter Alvdal kirke

11. september kl. 11.00  Alvdal kirke gudstjeneste

18. september kl. 11:00 Presentasjon av årets konfirmanter

25. september kl. 18:00 Gudstjeneste Alvdal  Tårnagenter aldgr. 8-9 år

02. oktober kl. 11:00 Høsttakkegudstjeneste Alvdal kirke

09. oktober  kl. 11:00  Egnund kapell. Høymesse med nattverd.

16. oktober kL. 19:00 Salmekveld  Alvdal kirke

23. oktober kl.  11:00 gudstjeneste i Basheim

30. oktober   kl. 11:00  Alvdal kirke gudstjeneste

06. november kl. 11:00  Allehelgensdagsgudstjeneste

13. november kl. 11:00  Alvdal kirke gudstjeneste                

27. november kl. 11:00 Utdeling av Min kirkebok til 4. åringer og gave til 5- åringer. 

                                    Familiegudstjeneste Alvdal kirke

04. desember kl. 11:00 Adventgudstjeneste på Solsida

11. desember  Kl. 11:00 Strandbu gudstjeneste           

24. Julaften  Kl. 11:00 Egnund Familiegudstjeneste

                    Kl. 13:30 Solsida

                    Kl. 15:00 Alvdal kirke Julehøytidsgudsteneste

25. Juledag  Kl. 11:00 Alvdal kirke Høytidsgudstjeneste

31. Nyttårsaften Kl. 18:00 Gudstjeneste ved årsskiftet

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.