Om salmekvelder

I Alvdal sokn skal det være 5 salmekvelder årlig i Alvdal kirke og 1 salmekveld i Egnund kapell. Salmekvelder er en måte å gjøre folk kjent med nye salmer; de kan presenteres ved sangsolister eller ved at menigheten selv synger dem eller i en kombinasjon. Ofte velger kantor og sokneprest de salmene man skal synge, helst en blanding av kjente og mindre kjente salmer, og så har vi en "ønskekonsert" der menigheten selv velger salmer. Salmeutvalgene som gjøres av kantor og prest kan være knyttet til tiden i kirkeåret, til et spesielt tema e.l. Solistene kan være forskjellige personer, og noen ganger inneholder en salmekveld også instrumentalmusikk.