Salmer til 1.påskedag

Nr.196 Påskemorgen

Nr.240 Måne og sol

Nr.586 Fylt av glede

Nr.194 Jesus lever, graven brast

Nr.209 B Døden må vike

Nr.199 Å salige stund

Nr.197 Deg være ære