Påmeldingsskjema 2022 2023 Alvdal

Konfirmasjon 2024 er den 19. mai kl. 11


Konfirmasjonsundervisning i Alvdal

Den avsluttende forbønnshandling og velsignelse av konfirmantene er lagt fast til pinsedag, med unntak av de år pinsen kommer FØR 17.mai; i de årene legges konfirmasjonssøndagen til siste søndag i mai. Påmeldingsskjema til undervisningen sendes normalt ut ca. mai, med oppstart av undervisningen en uke eller to etter skolestart om høsten. Sammen med påmeldingsskjema følger en orientering om undervisningsopplegget og en plan for det hele. Inkludert i opplegget er en helg på Lillehammer. Undervisningen foregår fast hver annen onsdag rett etter skoletid. Konfirmantene får i løpet av undervisningstiden enkelte oppgaver i forbindelse med gudstjenestene. De blir presentert for menigheten ved en gudstjeneste i ca. midten av september  der de også får overlevert hvert sitt NT i gave fra menigheten. Etter den gudstjenesten arrangeres det kirkekaffe med forskjellig orienteringer til foreldrene. Konfirmantene får også i gave en refleksvest i gave fra soknerådet.  

Konfirmanter som ikke er døpt må være døpt før konfirmasjonen. Snakk med presten om konfirmanten ikke er døpt.

Del denne siden