FASTE GRAVFERDSDAGER I ALVDAL 

Alvdal Sokneråd har vedtatt at onsdag og fredag skal være faste gravferdsdager i Alvdal. 

Ved gravferd i Alvdal

Vinterstid må du regne med at det kan ta noe lenger tid mellom dødsfall og gravferd enn sommerstid, fordi vi trenger mer tid til tining. 

I Alvdal er det praksis at soknepresten formidler nødvendig informasjon til kantor, sånn at det er en fordel om man har kommet fram til ønsker angående solosang/musikk etc enten i forkant av eller under sørgesamtalen slik at den informasjon presten får med seg, er korrekt.