Menighetsbladet for Alvdal

På denne siden vil du etterhvert finne de forskjellige nr. av menighetsbladet for Alvdal. Det ble opprettet i 1950-1 som menighetsblad for Alvdal og Folldal ettersom de to kommunene var to sokn i ett prestegjeld. I 1988 ble Folldal skilt ut som eget sokn/prestegjeld, og da fikk hvert sokn sitt eget menighetsblad. Alvdal menighetsblad utkommer for tiden med 4 nr. pr. år.

Menighetsblad for Alvdal nr.4/16

Menighetsblad for Alvdal nr.1/17

Alvdal_Menblad_nr2_LAV

Alvdal men.blad 3 17

Alvdalmen.blad 1 18

AlvdalMenblad_nr3_Pinse_LAV

Menighetsblad nr.3/18

AlvdalMenblad_nr5-lav2

Menighetsblad nr. 5 2018

Alvdal men.blad 1 2019

MenBlad 3 19

MenBlad 1 20

MenBlad 2 20

MenBlad 3 20

AlvdalMenblad_nr2-LAV(2)