Konfirmasjon 2024 er den 19. mai kl. 11

Litt om kirkens helligdager 

 Juni

04. Ikke gudstjeneste i Alvdal

11. Gudstjeneste i Alvdal kirke kl. 11

18. Gudstjeneste i Husantunet kl. 12

25. Sommer gudstjeneste i Alvdal kirke kl. 19


JULI

02. Alvdal kirke gudstjeneste Kl. 11.00

09. Tollevshaugen, Dovre Setermesse kl. 12.00

16. Folldal Setermesse kl. 12.00   
    Alvdal kirke Kveldsmesse kl. 19.00

23. Folldal, Uppigard Streitlien   Setermesse kl. 11 

30. Alvdal, Gjermundshaugvangen Setermesse kl. 12.00

 


AUGUST

06. Eysteinkyrkja, Dovre Gudstjeneste kl. 14.00

13. Alvdal, Finktrøvangen ved Savalen Setermesse kl. 12

20. Folldal kirke Gudstjeneste kl. 11.00

27. Trond dagSEPTEMBER

03. kl. 11.00 Familiegudstjeneste Alvdal kirke/tårnagent

09. kl. 17:00 50 års-konfirmanter Alvdal kirke

10. Ingen gudstjeneste

17. kl. 11 Presentasjon av årets konfirmanter

24. Kl. 11:00 Familiegudstjeneste AlvdalOKTOBER

01. Kl. 11:00 Høsttakkegudstjeneste Alvdal kirke

08. Ingen gudstjeneste

15. KL. 19:00 Salmekveld Alvdal kirke

22. kl. 11:00 gudstjeneste i Basheim

29. Ingen gudstjeneste

 


NOVEMBER

05. Kl. 19:00 Allehelgensdagsgudstjeneste

12. kl. 11.00 Alvdal kirke gudstjeneste/lys våken

19. Ingen gudstjeneste

26. kl. 11:00 Familiegudstjeneste Alvdal kirke. Utdeling av Min kirkebok til 4. og 6. 

    åringer og gave til 5. åringer.

   

             

DESEMBER

03. kl. 11:00 Adventgudstjeneste på Solsida og 12:00 på Solbakken

10. Kl. 11:00 Strandbu gudstjeneste

17. Ingen gudstjeneste

24. Julaften Kl. 11:00 Egnund Familiegudstjeneste

               Kl. 13:30 Solsida

               Kl. 16:00 Alvdal kirke Julehøytidsgudsteneste

25. Juledag Kl. 11:00 Alvdal kirke Høytidsgudstjeneste

31. Nyttårsaften  Kl. 16:00 Gudstjeneste ved årsskiftet

 

  Konfirmasjon 2024 19. mai kl. 11

 

Del denne siden