Hva er et sakrament?

Et sakrament er et "middel" der Guds usynlige nåde formidles gjennom synlige midler. I den lutherske kirke har vi TO sakramenter: dåp og nattverd. I dåpen er det synlige middel vannet, og i nattverden er midlene brød og vin. For en luthersk kirke må et sakrament være direkte forankret i Bibelen= at Jesus har innstiftet det. Jesus gav kirken sin dåpsbefaling (Matt.28.16-20), og han innstiftet nattverden skjærtorsdag.

Nattverden

Jesu siste måltid der han innstiftet nattverden

Jesu siste måltid der han innstiftet nattverden

Ordet "nattverden" betyr "kveldsmåltid." Ordet "kommunion" som betyr "fellesskap" er en bedre betegnelse. Det får fram at måltidet med brød og vin gir og uttrykker fellesskap med den oppstandne Jesus Kristus og dem som deltar, og fellesskap mellom dem som deltar. Mange vill si at her synliggjøres kirken; "kirke" betyr den/det som hører Herren til, og betegner primært mennesker og dernest hus der dem som hører Herren til, forsamles til gudstjeneste. Brødet og vinen som vi mottar, er synlige midler for Guds usynlige nåde; vi får del i det Jesu lidelse, død og oppstandelse har bevirket for oss: tilgivelse, trøst, evig liv. Det som skjedde en gang for alle ved Jesu lidelse, død og oppstandelse= forsoning, soning, og seier over døden, får hver enkelt deltaker i nattverden andel i. Her "aktualiseres" det som skjedde en gang for alle, for oss som lever lenge etterpå. Brødet minner oss om Jesu liv, vinen om hans død.

Hvem kan eller bør delta i nattverden? Det kan frimodig alle gjøre som ønsker å få andel i de gavene Jesu død og oppstandelse har bevirket for oss. Her kan vi komme med vår tro og vår tvil; her spørres det ikke etter hvor fromme eller snille eller hvor sterk eller svak tro vi har, og vi lover heller ingenting. Her er alle like "verdige" eller "uverdige."

Hos en del kan det kanskje henge igjen en fornemmelse av at nattverden bare er for "personlig kristne" - hva enn som måtte ligge i et sånt uttrykk! Kirken opererer ikke med A-og B-lag av troende! Nattverden er for alle som gir Jesus lov til å være glad i dem!

Del denne siden