Orgelet i Alvdal kirke

Alvdal kirke fikk nytt orgel i 1980. 

Det er bygd av Bruno Christensen & Sønner i Danmark.

Orgelet har 16 stemmer fordelt på hovedverk, svellverk og pedal.

Det har følgende disposisjon: 

HV:                               SV:

Rørfløyte 8´                  Gedakt 8´

Principal 8´                   Rørfløyte 4´

Blokkfløyte 4´               Principal 2´

Oktav 4´                       Nasat1 1/3´

Gemshorn 2´                Skalmeje8´

Sesquialter2 kor           Tremolo

Mixtur 3-4 kor

Tremolo 

Ped.:

Subbass 16´

Gedaktbass  8´

Oktav 8´

It.principal 4´ 

Orgler i kirkene

Innvielse av kororgel i 2013.Ved orgelet: kantor Bjørn V.Bjørklund, Rendalen

Innvielse av kororgel i 2013.Ved orgelet: kantor Bjørn V.Bjørklund, Rendalen

Før orgelet kom, var det kirkesanger/klokker som ledet salmesangen, mens i middelalderen var det helst ett eller flere kor som stod for sangen. Større kirker hadde trolig sitt orgel på 1100tallet, men de store framskritt kom på 1400tallet med oppfinnelse av pedallen. Opprinnelig kunne orglene stort sett bare brukes til å angi tonen for sangen, men mot slutten av middelalderen begynte man også med kortere preludier.

Reformatorene var skeptiske. Luther kjempet imot at orgelet skulle brukes i gudstjenesten. Han tapte den kampen. I første omgang ledsaget orgelet ikke salmesangen i de lutherske kirker, men dette slo gjennom etterhvert. Calvin, hvis teologi og reformarbeid førte til tilblivelse av den reformerte/presbyterianske kirke, avviste orgelet, og orgelet kom ikke inn i den reformerte kirke før på 1800tallet - og seinere enkelte steder. I den reformerte kirke skulle bare Guds ord lyde under gudstjenesten; derfor sang man bare bibelske salmer som var omsatt til vers.

Orgelet ble sakte, men sikkert et mer eller mindre selvsagt instrument å ha i kirken. Det første orgelet i Alvdal kom i 1884 og var et orgel med 5 stemmer fordelt på ett manual og pedal. Det var et helmekanisk sløyfeladeorgel bygd av Olsen & Jørgensen i Oslo. Alvdal Mannskor hadde under og etter 1. verdenskrig tatt initiativet til å få et nytt og større orgel til kirken. I 1919 tok sokneprest Lunke saken opp med kirketilsynet som gav ham i oppdrag å innhente anbud. Det ble framlagt et anbud fra Walcher & Co, Ludwigsburg sammen med flere uttalelser. Tilsynet godtok anbudet samtidig med at det gamle orgelet måtte restaureres. I 1920 garanterte kommunen for Alvdal Mannskor et beløp på kr. 14 000 for innkjøp av nytt orgel, og tilsynet ble bemyndighet til å selge det gamle orgelet "på fordelaktigste måte." Det forelå allerede et anbud fra Folldal på det gamle orgelet, pålydende kr. 2.500.

Det orgelet man til slutt kjøpte, var fra Olsen & Jørgensen. Det hadde 12 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Det var et pneumatisk orgel, det vil si at overføringen fra tangentene til den enkelte pipa foregikk med luft. Luften ble transportert gjennom blyrør og gikk gjennom en rekke små skinnbelger. Dette orgelet ble innviet ved en aftensang 12. mars 1922.

I 1976 ble orgelet besiktiget, og man ble enige om at det var modent for utskifting. I 1977 henstilte soknerådet til kommunen at de så snart som mulig måtte komme i gang med forarbeidene t innkjøp av nytt orgel. Samme år vedtok kommunestyret å anskaffe nytt orgel, og soknerådet i samråd med Hans Jacob Tronshaug ble gitt fullmakt til å godta anbud og igangsette arbeidet. To norske og to utenlandske formaer ble kontaktet, og konsulent var Harald Gullichsen, Elverum. Anbudet fra Bruno Christensen & Sønner, Danmark, ble antatt. Kommunestyret hadde godkjent 14 stemmer, mens soknesårdet stod ansvarlig for at det ble 16 stemmer.

Det nye orgelet (som er det nåværende) ble innviet 14. september 1980 ved høymessen, og om kvelden samme dag var det orgelkonsert. Orgelet har to manualverk over hverandre, et brystverk med 5 stemmer tilsluttet 2. manual. Brystverket kan åpnes og lukkes ved hjelp av dører som står i forbindelse med en pedal. Hovedverket har 7 stemmer tilsluttet 1. manual. Det er også to pedaltårn som rommer et pedalverk på 4 stemmer. Det nye orgelet kom på kr. 500 000.

I 2013 ble det installert et digitalt kororgel i Alvdal kirke. Det er en gave fra fr. Olaug Johnsen og ble innviet i november 2013

Del denne siden