FASTE GRAVFERDSDAGER I ALVDAL OG TIDSPUNKTER FOR GRAVFERD

Alvdal Sokneråd har vedtatt at onsdag og fredag skal være faste gravferdsdager i Alvdal. Det er også vedtatt at faste tidspunkter for gravferd skal være kl.10.30 og/eller kl.13.00

Ved gravferd i Alvdal

Vinterstid må du regne med at det kan ta noe lenger tid mellom dødsfall og gravferd enn sommerstid, fordi vi trenger mer tid til tining. Mandag og tirsdag er de ansattes fridager, da du ikke kan påregne at gravferd kan skje, annet enn når ansatte har hatt helgefri. Ved dødsfall i en helg er det en fordel om du kan kontakte soknepresten på søndagen (arbeidsdag for prestene) mens du ikke behøver kontakte kirkevergen før mandagen (han har fri i helgene). man bør være klar over at om et dødsfall skjer i nærheten av f.eks. jul, påske og pinse eller nær opptil andre "røde dager" når e ikke er på en søndag, kan det gålengre tid mellom dødsfall og gravferd enn normalt, fordi man ikke kan foreta påsetting av tiner eller graving i helger og på høytidsdager.

I Alvdal er det praksis at soknepresten formidler nødvendig informasjon til kantor, sånn at det er en fordel om man har kommet fram til ønsker angående solosang/musikk etc enten i forkant av eller under sørgesamtalen slik at den informasjon presten får med seg, er korrekt.