Salmevri- praktisk info

Konfirmanter i buss 2010. Så livlig kan man være tidlig om morgenen!

I forbindelse med "Salmevri" lørdag 18.januar trengs det praktisk info:

Konfirmantene møter opp på parkeringsplassen foran kirka kl.09.00. Da er det bussavgang til Tolga. Kl.15 samme dag er det samling for konfirmanter og foreldre i Tolga kirke. Etter samlingen er det fint om konfirmantenes foreldre kan ordne med skyss hjem.

Konfirmantenes salmevri

Konfirmantkor i 2018

Lørdag 18.januar har vi "Konfirmantenes salmevri" på Tolga. Her skal konfirmantene lære om salmer, bli kjent med andre konfirmanter i Nord-Østerdalen, spise god mat og avslutte med en samling i kirka på Tolga.

Salmevri er et felles satsningsområde innen trosopplæringsplanen, og denne lørdagen møtes om lag 100 konfirmanter fra Os, Tolga, Tyynset, Alvdal og Rendalen for å vri og leke med salmer.

I løpet av dagen skal konfirmantene deles inn i seks grupper som skal jobbe med salmene "Go, tell it on the Mountain," "Lean on me" "Da jeg trengte en neste" "Jeg løfter mine øyne" og "Om alle mine lemmer." Noen skal danse en salme, noen lage an rap med med rytme til en salme, en gruppe skal dramatisere en salme, en gruppe skal lære om historien bak en salme, en gruppe skal synge salmen i et kor og en gruppe skal lage tegninger til en salme.

Resultatet fremstilles i en liturgisk avslutning i Tolga kirke lørdag kl.15- og det er åpent for alle.

Velkommen til alle som liker musikk og lek!

Gudstjeneste i Alvdal kirke 19.januar og møte for konfirmantforeldre

Etter gudstjenesten i Alvdal kirke søndag 19.januar kl.11 blir gitt en orientering til konfirmanter og foreldre om opplegget for vårhalvåret. Det inkluderer info om konfirmantleiren 7-9-februar i Håkonshallen ved Lillehammer.

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.