SØNDAG 12. SEPTEMBER KL.11.00 ER DET AUKRUST-GUDSTJENESTE I ALVDAL KIRKE
Biskop Solveig Fiske vil preke og Guttorm Eidslott er liturg. Elever fra Kulturskolen og medlemmer av Aukrusts venner vil delta.
Etter gudstjenesten er det kirkekaffe på INTO