Om konfirmasjonsundervisningen 2018-19

Konfirmasjonsundervisningen i Alvdal vil foregå som normalt høsten 2019 - fram til jul. Mens Kari prest blir pensjonist fra og med 01.november 2018, vil hun ha konfirmantundervisningen fram til jul. Grunnet presteskiftet og ledighet i stillingen er det uklart hva som vil skje etter jul, men det vil bli gitt beskjed til konfirmanter og foreldre så snart ting er på plass. Konfirmasjonsdag i 2019 blir pinsedag- slik soknerådet har vedtatt for mange år siden.

Påmld konf18 19

Påmeldingsskjema til konfirmantundervisning 2018-19

2018 og 19 om konf.undervisning

Her finner du orientering om konfirmantundervisning 2018-19

Konfirmasjonsundervisning i Alvdal

Konfirmasjon i Alvdal kirke

Den avsluttende forbønnshandling og velsignelse av konfirmantene er lagt fast til pinsedag, med unntak av de år pinsen kommer FØR 17.mai; i de årene legges konfirmasjonssøndagen til sste søndag i mai. Påmeldingsskjema til undervisningen sendes normalt ut ca. mai, med oppstart av undervisningen en uke eller to etter skolestart om høsten. Sammen med påmeldingsskjema følger en orientering om undervisningsopplegget og en plan for det hele. Inkludert i opplegget er en dagstur til Trondheim og (nytt!) en tur til noen av kirkene i regionen; den første betales det en egenandel for, mens den sistnevnte er gratis. Undervisningen foregår fast hver onsdag rett etter skoletid. Konfirmantene får i løpet av undervisningstiden enkelte oppgaver i forbindelse med gudstjenestene. De blir presentert for menigheten ved en gudstjeneste i ca. midten av september  der de også får overlevert hvert sitt NT i gave fra menigheten. Etter den gudstjenesten arrangeres det kirkekaffe med forskjellig orienteringer til foreldrene. Konfirmantene får også i gave en refleksvest i gave fra soknerådet. I løpet av konfirmanttida arrangeres det et møte for dem og foreldre der det tas opp et tema som kan angå både foreldre og konfirmantene. 

Konfirmanter som ikke er døpt i Alvdal, må framlegge dåpsattest fra menighet/kirke der de ble døpt. Den fås på den aktuelle menighets kirkekontor.