Ny trosopplærer i prostiet

Ny trosopplærer i Alvdal og prostiet for øvrig er Trond Gellein Løkken. Hans mailadresse er trond@tynsetkirke.no og mobilnummeret er 97116679.

Tiltak for barn

2-åringene mottar en gave sendt i posten. 4-åringene inviteres til gudstjeneste 1. søndag i advent der de får utdelt "Barnas Kirkebok." 5-åringene inviteres til samme gudstjeneste og mottar sin gave "Lys Våken" arrangeres for 5-og-6.klassingene. Det arbeides med oppstart av "Tårnagentene."