Tiltak for barn

2-åringene mottar en gave sendt i posten. 4-åringene inviteres til gudstjeneste 1. søndag i advent der de får utdelt "Barnas Kirkebok." 5-åringene inviteres til samme gudstjeneste og mottar sin gave "Lys Våken" arrangeres for 5-og-6.klassingene. Menigheten har et tilbud en gang årlig om en skoledag på Tron Ungdomssenter i samarbeid med de to barneskolene i bygda.

Ny trosopplærer i Nord-Østerdal

Det er ansatt ny trosopplærer i Nord-Østerdal, Hilde Gellein Løkken. Hun begynner i sin stilling 1.mai d.å. Mange i Alvdal vil kjenne henne fra før, ettersom hun fram til nå har jobbet på Alvdal ungdomsskole. Du kan laste ned filen og lese presentasjonen av henne.

Kontakt med trosopplærer

For dem som ønsker direkte kontakt med trosopplærer, er hennes e-postadresse: Hilde@tynsetkirke.no