Ny trosopplærer i prostiet

Ny trosopplærer i Alvdal og Nord- Østerdal prosti er Trond Gellein Løkken. Hans mailadresse er trond@tynsetkirke.no og mobilnummeret er 97116679.

Tiltak for barn

4-åringene inviteres til gudstjeneste 1. søndag i advent der de får utdelt Barnas Kirkebok. 5-åringene inviteres til samme gudstjeneste og mottar en  cd-gave.

Lys Våken er et  arrangerement for 5-og-6.klassingene der de inviteres til å bli kjent med kirka vår. I Alvdal er Lys Våken i mars måned.