Ledig stilling trosopplærer

Her er stllingsannonsen for ledig trosopplærerstilling i Nord-Østerdal med søknadsfrist 15.mai d.å.

Tiltak for barn

2-åringene mottar en gave sendt i posten. 4-åringene inviteres til gudstjeneste 1. søndag i advent der de får utdelt "Barnas Kirkebok." 5-åringene inviteres til samme gudstjeneste og mottar sin gave "Lys Våken" arrangeres for 5-og-6.klassingene. Det arbeides med oppstart av "Tårnagentene."

Kontakt med trosopplærer

For dem som ønsker direkte kontakt med trosopplærer, er hennes e-postadresse: Hilde@tynsetkirke.no