Ved gravferd i Alvdal

Vinterstid må du regne med at det kan ta noe lenger tid mellom dødsfall og gravferd enn sommerstid, fordi vi trenger mer tid til tining. Mandag og tirsdag er de ansattes fridager, da du ikke kan påregne at gravferd kan skje, annet enn når ansatte har hatt helgefri. Ved dødsfall i en helg er det en fordel om du kan kontakte soknepresten på søndagen (arbeidsdag for prestene) mens du ikke behøver kontakte kirkevergen før mandagen (han har fri i helgene). man bør være klar over at om et dødsfall skjer i nærheten av f.eks. jul, påske og pinse eller nær opptil andre "røde dager" når e ikke er på en søndag, kan det gålengre tid mellom dødsfall og gravferd enn normalt, fordi man ikke kan foreta påsetting av tiner eller graving i helger og på høytidsdager. Når pårørende makter det, vil soknepresten sette pris på at man tar direktekontakt selv om man er klar over at det kanskje ikke alltid er mulig. Det er noe med den personlige kontakten...

Sokneprestens praksis er å ha en samtale med pårørende fortrinnsvis i pårørendes hjem, men også på kontoret om det er ønskelig for pårørende. I samtalen tar vi opp omtale av avdøde, og forhold angående gravferd såsom: salmer, solosang eller solomusikk, kransepålegging, etc etc. Er det ønskelig, kan soknepresten naturligvis komme på besøk flere ganger før gravferden uavhengig av den mer "formelle" sørgesamtalen. Det er viktig å gi seg selv god tid til de beslutninger som må tas angående gravferd. Det er viktig at etterlatte selv får bestemme "farten" angående dette.

I Alvdal er det praksis at soknepresten formidler nødvendig informasjon til kantor, sånn at det er en fordel om man har kommet fram til ønsker angående solosang/musikk etc enten i forkant av eller under sørgesamtalen slik at den informasjon presten får med seg, er korrekt.