VELKOMMEN TIL ALVDAL KIRKES HJEMMESIDE!

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.

Kontakt

Sokneprest Kristine Berg kan kontaktes på mobil 416 95 75 4 på hverdager mellom 9-15 og på  mail på keb@ kirkene.net. 

Kirkeverge Stein Roar Kvam kan kontaktes på telefon 902 31 341

Facebook

Menigheten i Alvdal har fått ny facebookside. Alvdal sokneråd heter den. Her kan du høre musikk til dagens gudstjeneste, og også lytte til andakter som er tilgjengelig på denne nettsida