KIRKENS KONFIRMANTUNDERVISNING I ALVDAL 2022/2023

Påmeldingsskjema for konfirmanter 2022 - 2023 i Alvdal

VELKOMMEN TIL ALVDAL MENIGHETS HJEMMESIDE!

Sokneprest i Alvdal

Sokneprest i Alvdal er Sveinn Alfredsson. Han kan treffes på kirkekontoret. Mobilnummer er 41307566

Sveinn kan treffes for avtale på mail: sogneprest@alvdal.kirken.no