Kirkevergens nye telefonnr.

Kirkevergens nye telefonnr er 62 48 9055

VELKOMMEN TIL ALVDAL MENIGHETS HJEMMESIDE!

Alvdal Sokneråd