VELKOMMEN TIL ALVDAL MENIGHETS HJEMMESIDE!

Alvdal Sokneråd

Ferieavvikling for ansatte i Alvdal menighet sommeren 2019

Soknepresten har ferie i uke 31,32 og 33 (29.7-18.8) I uke 31 skjer henvendelser til Tynset kirkekontor; i ukene 32 og 33 skjer henvendelser til soknepresten i Folldal.

Kirketjener/kirkegårdsarbeider har ferie i ukene 29, 30 og 32. Henvendelser skjer til Alvdal kirkekontor.

Kirkekontorets åpningstider

Kirkekontorets åpninstider er mandag-fredag kl.10-13

Kirkevalget 2019

Valg på nytt sokneråd/fellesråd i Alvdal og nytt bispedømmeråd avholdes på Aukrustsenteret i kinosalen søndag 8.september kl.14-18 og mandag .september kl.12-20. Det kan forhåndsstemmes på Alvdal kirkekontor i kontorets åpningstid i tidsrommet 10.august-30.august. Mer om valget samt kandidatsliste: se sida "råd og utvalg"